KGW

Pierwsze koło gospodyń pod nazwą „Towarzystwo Gospodyń” powstało w 1866 roku w Piasecznie k/Gniewa na Pomorzu, a pierwsze o nazwie KGW, nazwie która obowiązuje do dziś, założyła Filipina Płaskowicka w Janisławicach w woj. łódzkim w 1877 roku. Dawniej koła gospodyń koncentrowały swoje działania głównie w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków i młodej trzody chlewnej. Koła powstawały z wewnętrznych potrzeb danego społeczeństwa.  Koła miały często elitarny charakter, a prowadzona działalność była powszechnie uznawana i ceniona. Kierowały nią osoby cieszące się powszechnym szacunkiem i zaufaniem. Już wówczas panie organizowały szkolenia, pokazy i kursy o różnorodnej tematyce, m.in.: pieczenia i gotowania, przetwórstwa mięsa i owoców, hodowli drobiu, warzywnictwa, higieny i racjonalnego odżywiania, kroju i szycia.

W naszej gminie działalność kół zaczęła się po II Wojnie Światowej w latach 50 – 60.
Przykład Koła Gospodyń Wiejskich – Kobyle powołano w 1957r, a przewodniczącą koła była pani Apolonia Nieroda.  Dziś są wśród nas panie, które działały w kołach od początku ich powstania. W gestii gospodyń pozostawała organizacja wieczorków i zabaw tanecznych, jednak były to już imprezy dochodowe, dzięki którym KGW wyposażały swoje świetlice w niezbędne zastawy stołowe, sztućce i różnego rodzaju urządzenia kuchenne. Sprzęt służył do organizacji lokalnych imprez i jednocześnie był wypożyczany mieszkańcom wsi na obsługę i przygotowanie imprez rodzinnych. Organizowano wiele wyjazdów autokarowych do teatru i wielu turystycznych miejscowości w kraju, w tym również do miejsc kultu maryjnego. Sprowadzano pisklęta i paszę dla drobiu dla wszystkich mieszkańców w danej wsi. Kwitło życie towarzyskie i społeczne, a członkinie spotykały się na wieczorkach rozrywkowych, co miało wielkie znaczenie dla ducha przy braku telewizji.
Działalność kół gospodyń prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi oraz  instytucjami samorządowymi. Duże znaczenie ma wieloletnia i trwała współpraca z Kościołem katolickim. Wszystkie święta kościelne, dożynki parafialne, gminne czy wojewódzkie, odpusty i inne uroczystości,  najczęściej organizowane są z wydatną pomocą kobiet  z Kół Gospodyń Wiejskich. Kobiety z KGW dekorują trasy procesji, przygotowują regionalne potrawy na pokazach świątecznych stołów, a na tradycyjne uroczystości dożynkowe przygotowują piękne wieńce dożynkowe.

W ostatnich latach nastąpił wzrost aktywności kół gospodyń wiejskich. Coraz częściej zakładane są nowe lub reaktywowane stare koła. Kobiety czynią to, gdyż zauważają ogromny dorobek kulturowy i społeczny swoich matek i babć. W swojej działalności obecne koła czerpią z dorobku swoich poprzedniczek. Pielęgnują ludowe i narodowe tradycje,  także angażują się w działania na rzecz  lokalnych społeczności, organizując konkursy, wystawy, akcje charytatywne  i społeczne.

Obecnie w gminie aktywnie działa 12 kół -  zrzeszonych jest 295 pań.