KGW Cieszyna

Cieszyna – Maria Marczak
Koło gromadzi 30 pań.


Rok 2013
 • Przygotowanie i odtwarzanie przez panie z koła starej tradycji zapustowej – chodzenie  „po drobach”.
 • Wspólnie ze Szkołą Podstawową zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka
 • Uczestnictwo w szkoleniu BHP w GOK Frysztak
 • Udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w GOK
 • Przygotowanie Święta Kobiet dla pan z koła
 • Wspólne wykonanie kwiatów bibułkowych oraz innych dekoracji do Palmy Wielkanocnej
 • Uczestnictwo w imprezie z okazji Dnia Matki w GOK
 • Współpraca w przygotowaniu Dnia Rodziny oraz Dnia Dziecka w naszej wsi
 • Zbieranie zbóż, ziół i kwiatów na przygotowanie wieńca dożynkowego do naszego kościoła parafialnego
 • Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Gminy Frysztak
 • Zorganizowanie zabawy sylwestrowej dla mieszkańców naszej wsi

Rok 2014
 • Spotkanie noworoczne w GOK-u i sprawozdanie z działalności.
 • Wspólpraca ze Szkołą Podstawową w Cieszynie w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka
 • Pomoc w przygotowaniu zebrania OSP w Cieszynie
 • Przygotowanie Zabawy Karnawałowej dla mieszkańców naszej wsi
 • Uroczyste zebranie KGW i świętowanie Dnia Kobiet
 • Impreza „Od wsi do wsi…” współpraca z GOK-iem
 • Realizacja programu antyalkoholowego oraz zakup termosów
 • Kręcenie Palmy Wielkanocnej
 • Przygotowanie Pikniku Rodzinnego ze Szkołą Podstawową w Cieszynie
 • Wyjazd integracyjny w ramach projektu antyalkoholowego do Zakopanego
 • Przygotowanie wieńca dożynkowego i udział w Dożynkach Powiatowo - Gminnych we Frysztaku
 • Spotkanie członkiń KGW i rozmowy przy kawie
 • Pomoc i współpraca z OSP w przygotowaniu pokazu nowego sprzętu strażackiego oraz spotkanie z Wójtem Gminy.
 • Udział w Gminnym Spotkaniu w GOKu pt. „Jabłuszko pełne snów”
 • Organizowanie Zabawy Sylwestrowej w Domu Ludowym.

Rok 2015
 • Spotkanie noworoczne w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, sprawozdanie z działalności  za 2014 rok oraz plan pracy na rok 2015.
 • Pomoc w przygotowaniach zebrania OSP w Cieszynie- poczęstunek.
 • KGW w Cieszynie jako gospodarz Dnia Kobiet, przygotowanego w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
 • Dzień Kobiet w naszym kole- sprawozdanie z działalności za rok 2014.
 • Przygotowanie Palmy Wielkanocnej do kościoła w Stępinie.
 • Współpraca ze Szkołą Podstawową w przygotowaniu Dnia Rodziny.
 • Pomoc w organizowaniu Dnia Dziecka na boisku szkolnym.
 • Dzień Matki- spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
 • Zebranie w naszym kole- omówienie spraw bieżących.
 • Organizacja wycieczki do Warszawy dla mieszkańców wsi w różnym przedziale wiekowym.
 • Zakończenie wakacji- wycieczka dla aktywnych i współpracujących do Krynicy.
 • Pomoc OSP przy rozdawaniu owoców i warzyw.
 • Spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury- rejestracja Koła.
 • 14.Przygotowanie nalewek i przyśpiewek na konkurs organizowany w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku pt: „Nalewki i przyśpiewki”.
Rok 2016
 • Gminny wyjazd do Tarnowa na występ zespołu „Śląsk”
 • Spotkanie noworoczne w GOK – sprawozdanie i plan pracy kół
 • Przygotowanie i organizacja zabawy karnawałowej w naszej wsi
 • Wpółpraca z OSP w Ciezynie w przygotowaniu zebrania strażackiego
 • Dzień Kobiet w Kole wraz zebraniem sprawozdawczym
 • Przygotowanie palmy Wielkanocnej
 • Spotkanie seniorów Koła w GOK z okazji 150 lecia Kół Gospodyń
 • Współpraca ze Szkołą w przygotowaniu „Dnia Rodziny”
 • Dzień Matki w GOKu - „ordery serca”
 • Wycieczka do Bolestraszyc – wszystkie Koła z gminy
 • Spotkanie aloesowe w Kole – lecznicze działanie aloesu
 • Prezentacja dorobku Koła na Dniach Frysztaka
 • Wycieczka do Wrocławia dla członkiń naszego koła – nagroda
 • Rozstrzygnięcie konkursu „Bajkowych Ogródków Przydomowych”
 • Przygotowanie wieńca dożynkowego
 • Kręcenie kwiatków z bibuły do palmy na przyszły rok
 • Kompozycje z suszonych kwiatów – bukiety
Rok 2017
 • Spotkanie noworoczne w GOK-u
 • Pomoc w organizacji święta Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Cieszynie
 • Przygotowanie i uczestnictwo w zebraniu OSP w Cieszynie
 • Przygotowanie i organizacja  Dnia Kobiet w Kole
 • Uczestnictwo w świętowaniu Dnia Kobiet w GOK-u 
 • Przygotowanie palmy Wielkanocnej do kościoła w Stępinie
 • Współudział w projekcie Sołeckiej Strategii Rozwoju naszej wsi
 • Pomoc w przygotowaniu Dnia Rodziny w naszej szkole
 • Udział w akademii z okazji Dnia Matki w GOK-u

 • Przygotowanie wieńca dożynkowego do kościoła i na Dożynki Gminne

 • Wycieczka integracyjna KGW Cieszyna oraz Koła Emerytów z Frysztaka
 • Przygotowanie stoisk ze słodyczami na zakończenie lata – piknik w Stępinie
 • Warsztaty Bożonarodzeniowe w GOK-u – udział

 • Zorganizowanie spotkania rolniczego z doradcą rolnym z Gminy Frysztak
 • Przygotowanie potraw i uczestnictwo w spotkaniu mikołajowo – opłatkowym w GOK-u