KGW Widacz

Widacz – Agata Braczyk
Koło gromadzi  15 pań.
Rok 2013
Panie z koła biorą czynny udział w spotkaniach i przygotowaniu różnego rodzaju wydarzeń i uroczystości. Spotkania koła organizujemy w Domu Ludowym w Widaczu. Staramy spotykać się przynajmniej raz na kwartał wspólnie omawiając i planując naszą działalność.
  • Styczeń – zabawa choinkowa dla dzieci
  • Marzec – uczestnictwo w imprezie z okazji Dnia Kobiet w GOK
  • Maj – wspólnie z panem sołtysem zorganizowałyśmy coroczną polową Mszę Św. w cel upamiętnienia ofiar zmarłych na cholerę w latach 1843 – 1883; uczestnictwo w spotkaniu z okazji Dnia Matki w GOK
  • Lipiec – zorganizowaliśmy wspólnie z panem sołtysem Dzień Dziecka;  uczestnictwo w imprezie „LGD od kuchni – Kosz piknikowy” we Frysztaku
  • Sierpień – przygotowano wieniec dożynkowy, który parada był zawieziony do kościoła
  • Listopad – udział w imprezie „Mam smaka na ziemniaka” w GOK-u
  • Grudzień - Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Gminy Frysztak


Rok 2014
Nasze koło liczy 15 członkiń, gdzie około połowa bierze czynny udział w spotkaniach i przygotowaniu różnych spotkań i uroczystości. Spotkania są organizowane w budynku Domu Ludowego w Widaczu. Staramy się spotykać przynajmniej raz na kwartał, wspólnie omawiając i planując naszą działalność.W ubiegłym roku w marcu wzięłyśmy udział w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
W maju wraz z panem sołtysem naszej wsi zorganizowałyśmy mszę polową w naszej wiosce w celu upamiętnienia ofiar zmarłych po epidemii cholery w latach 1843-1883. Brałyśmy również udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki organizowanym w GOK we Frysztaku.
W sierpniu KGW wraz z panem sołtysem zorganizowało piknik dla dzieci z naszej wioski. Zabawy przygotowała i prowadziła Pani Agnieszka Buba. W sierpniu także przygotowałyśmy wieńce dożynkowe u brałyśmy udział w Powiatowo- Gminnym Święcie Plonów- Frysztak 2014 oraz Konkursie Potraw- Produktu Tradycyjnego „Frysztacki Smak”.
W grudniu wzięłyśmy udział w spotkaniu w GOK we Frysztaku gdzie każde koło prezentowało potrawy z jabłek .

Rok 2015
KGW w Widaczu składa się z 13 członkiń, które biorą czynny udział w działaniach koła oraz w przygotowaniu różnego typu wydarzeń i uroczystości.
Spotkania organizowane są w Domu Ludowym w Widaczu przynajmniej raz na kwartał. Podczas spotkań wspólnie omawiamy i planujemy działalność koła.
Dzięki wsparciu z Funduszu Sołeckiego, każdego roku możemy wyposażyć nasze koło w nowy sprzęt lub meble. W ubiegłym roku zostały zakupione dwa duże stoły do kuchni, które na pewno będą służyć długo użytkownikom budynku.                
Czynnie bierzemy udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki. W maju wraz z Panem sołtysem już od wielu lat zorganizowałyśmy mszę polową za ofiary epidemii cholery z lat 1843-1883. W lipcu zorganizowałyśmy piknik dla dzieci z naszej wioski, gdzie mogły skorzystać z wielu atrakcji.           
W sierpniu przygotowałyśmy wieniec dożynkowy i uczestniczyłyśmy w dożynkach organizowanych na obiekcie GOSiR we Frysztaku.
W listopadzie nasze koło brało udział w przygotowaniu potraw na odpust w Rzeszowie.


Rok 2016
KGW w Widaczu liczy 13 członkiń, z których 8 bierze czynny udział w spotkaniach i przygotowaniach różnego rodzaju spotkań i uroczystości.
Spotkania organizowane są w budynku Domu Ludowego w Widaczu. Członkinie koła starają się spotykać przynajmniej raz na kwartał, wspólnie omawiając i planując działalność koła.
W ubiegłym roku KGW wzięło udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w GOK we Frysztaku oraz w konkursie na Palmę Wielkanocną.
W maju wraz z Panem sołtysem została zorganizowana msza polowa upamiętniająca ofiary epidemii cholery z lat 1843-1883. KGW brało również udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki organizowanym w GOK.
W lipcu nasze koło wzięło udział w kiermaszu przygotowanym z okazji Dni Ziemi Frysztackiej. W sierpniu koło przygotowało wieniec dożynkowy, który został przewieziony do kościoła. 
W sierpniu KGW wraz z Panem sołtysem oraz GOK we Frysztaku zorganizowało trzy dniowe zajęcia dla dzieci w ramach „Wakacji z GOK-iem”.

Nasze koło wraz z p. Krupką zajmuje się także rozprowadzaniem drobiu w naszej wsi. Członkinie koła udzieliły również wywiadu do gazety „Nowiny” na temat działalności koła.
Pomimo wielu przeszkód i trudności staramy się utrzymać nasze koło i w miarę możliwości współpracować z innymi kołami i organizacjami. 

Rok 2017

Nasze koło liczy 15 członkiń z czego połowa bierze czynny udział w spotkaniach i przygotowaniach różnego typu wydarzeń i uroczystości. Spotykamy się w budynku Domu Ludowego w Widaczu. Dzięki naszej działalności staramy się każdego roku wyposażyć nasze koło w nowy sprzęt oraz staramy się organizować różne uroczystości i spotkania w celu integracji mieszkańców wsi. Nasze członkinie biorą również czynny udział w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku.
W marcu braliśmy udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet organizowanym w GOK-u. W maju nasze koło wraz z Panem Sołtysem i Radą Sołecką naszej wsi zorganizowało msze polową w naszej wiosce. Brałyśmy również udział w obchodach Dnia Matki w GOK-u. podczas których pani Maria Pilch została odznaczona orderem „Matki wsi”. 30 lipca wraz z pomocą pana sołtysa i OSP Widacz został zorganizowany piknik dla dzieci z naszej wioski całą zabawę prowadziła pani Agata Skiba wraz z pracownikami GOK-u .  W miesiącu sierpniu KGW przygotowało dwa wieńce dożynkowe i brałyśmy udział w Dożynkach Gminnych. 12.11.2017 roku na odpust w Rzeszowie panie charytatywnie przygotowały placki, proziaki oraz pierogi. W grudniu brałyśmy również udział w spotkaniu opłatkowym organizowanym w GOK-u . 
Pomimo wielu przeszkód i trudności staramy się utrzymać nasze koło i współpracować z innymi kołami i organizacjami. 

30.07
W niedzielę, 30 lipca przy domu ludowym na Widaczu odbył się Piknik Rodzinny połączony z profilaktyką antynałogową.
Na pikniku bawiły się całe rodziny. Dmuchańce, koniki, malowanie twarzy, zabawy i konkursy to atrakcje, które zapewniły panie z KGW Widacz z panią przewodniczącą Agatą Braczyk oraz pan Sołtys Jan Garncarski. Wszystko to we współpracy z GOK Frysztak. 

Mimo upału zabawa była przednia a dzieci szczęśliwe mogły wrócić do domów.