Program działania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

\

 Program działania Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

Dotychczasowa działalność GOK Frysztak dowodzi, że przyjęte przed laty założenia   i ich realizacja sprawdzają się i są bardzo dobrze odbierane przez społeczeństwo. Zamierzam kontynuować te działania w zakresie prowadzenia istniejących już zespołów dorosłych (Chór Mieszany SOKÓŁ, Zespół Ludowy TWIERDZANIE, Zespół Śpiewaczy GOGOŁOWIANIE, kapela GOGOŁOWINIE, Strażacka Orkiestra Dęta) i zespołów młodzieżowych i dziecięcych (Grupa Tańca Współczesnego ZYGZAK, Zespół Pieśni i Tańca MAŁY FRYSZTAK). Zamierzam również kontynuować współpracę z Narodowym Forum Muzyki , które współfinansuje Akademię Chóralną, dzięki której w naszej gminie działają chóry dziecięce POLONEA w Stępinie i SOKOLIKI we Frysztaku.

 

DZIECI I MŁODZIEŻ:

Ze względu na duże zmiany zaistniałe w ostatnich dwóch latach i ich konsekwencje wśród dzieci i młodzieży już zwiększyłam ofertę dla tej grupy wiekowej – powstały dwie nowe grupy taneczne, zaczęło działalność koło fotograficzne. W najbliższym czasie dla starszej młodzieży zostanie zorganizowany kurs tańca użytkowego i towarzyskiego – wszystkie te działania mają na celu stworzenie warunków do naruszonych przez izolację relacji społecznych wśród dzieci i młodzieży.

Chciałabym również poszerzyć ofertę GOK Frysztak o żywy kontakt z teatrem –        w ramach współpracy ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy stworzyć cykl regularnych spotkań ze sztuką teatralną. Z moich obserwacji wynika, że jest to bardzo pożądane i daje niezwykłe przeżycia uczestnikom takich wydarzeń zwłaszcza dziś.

Widząc potrzebę odnowienia kontaktów społecznych wśród dzieci i młodzieży chciałabym zaproponować serię różnych spotkań i warsztatów, które pozwolą im na odkrycie nowych sposobów spędzania wspólnego czasu – warsztaty fotograficzne, warsztaty wizażu, warsztaty rękodzieła z lokalnymi artystami ludowymi, wyjazdy, wycieczki, itp.

DOROŚLI I SENIORZY:

Planuję stworzyć ofertę taneczną dla dorosłych – latino solo dla pań, taniec towarzyski dla par.

Ze względu na panującą sytuację straciliśmy kontakt z Kołem Emerytów i Rencistów – grupa ta przestała korzystać ze współpracy z nami. Chciałbym odtworzyć kontakty z tą grupą.

Chcę kontynuować propozycje warsztatowe dla dorosłych: plastyczne, wokalne, taneczne.

Zamierzam kontynuować współpracę ze Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, ze stowarzyszeniami, placówkami edukacyjnymi, instytucjami gminnymi, parafiami, ośrodkami kultury z terenu naszego powiatu oraz rozszerzać tę współpracę o inne ośrodki.

ROZWÓJ ARTYSTYCZNY:

Moim marzeniem jest odbudować folklor w naszej gminie. Pierwsze kroki już są poczynione – od sześciu lat istnieje ZPiT MAŁY FRYSZTAK. W tym roku poszerzył się o grupę młodszą. Razem z dziećmi jest zaangażowana grupa rodziców i dziadków, którzy wspierają nasz rozwój.

Będę dążyć do rozbudowania dziecięcego folkloru o kapelę ludową – chciałabym, aby dzieci i młodzież miały okazję tańczyć i śpiewać do żywej muzyki. Pierwszy krok został uczyniony – raz w miesiącu grupy mają możliwość pracy z akompaniatorem.

Udało mi się również doprowadzić do realizacji Frysztacką Konferencję Kultury Ludowej, dzięki której dzieci i młodzież mają możliwość pracy z wybitnymi artystami oraz osobami posiadającym ogromną wiedzę w temacie folkloru. Chciałbym kontynuować te działania i z czasem doprowadzić do stworzenia archiwum folkloru, zwłaszcza z naszego terenu.

Aby pokazać piękno i moc folkloru doprowadziłam do realizacji Festiwalu Kultury Ludowej im. Stefana Kłosowicza. Chcę to rozwijać. Pierwsza edycja festiwalu pokazała, że mamy ogromny potencjał i jest wielka społeczna potrzeba kontaktu z folklorem. Dodając do tego fakt, że nasz folklor jest niezwykle widowiskowy upatruję w tym wielki potencjał i duże możliwości dodatkowego promowania naszej Małej Ojczyzny.

Od kilku lat współpracuję z młodym pokoleniem tancerzy i choreografów. Z ich pomocą chciałabym realizować projekty taneczne, teatralne i warsztatowe angażujące mieszkańców naszej miejscowości.

BAZA LOKALOWA:

GOK Frysztak posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Ale z czasem ulegają one zniszczeniu. Dlatego chciałbym doprowadzić do odnowienia sali widowiskowej (renowacja parkietu) oraz poprawy jej warunków akustycznych. To są najpilniejsze potrzeby lokalowe. Środki na te przedsięwzięcia będę próbowała pozyskać z dostępnych projektów samorządowych, rządowych oraz innych.

ŚRODKI FINANSOWE:

GOK Frysztak utrzymywany jest z dotacji samorządowej. Jednak zwiększenie oferty wiąże się z dodatkowymi kosztami – te będą pozyskiwane bezpośrednio od korzystających z propozycji GOK Frysztak – zajęcia i warsztaty będą płatne tak, aby pokryły koszty prowadzących zajęcia.

Na inne działania (konferencje, festiwal, działalność zespołów) środki będą pozyskiwane w ramach projektów, pracy własnej zespołów i od sponsorów.

Zamierzam kontynuować działania GOK Frysztak oparte na dobrej współpracy z korzystającymi z naszej oferty, podtrzymywać dobre relacje oraz podtrzymać wysoki poziom kadry pracującej w GOK Frysztak. Będę również cały czas pracować jako instruktor – ZPiT Mały Frysztak i GTW ZYGZAK  - toż to „moje dzieci”. Chcę, aby miejsce w którym pracuję, nadal cieszyło się dobrą opinią i emanowało pozytywną energią.  

                                                      

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

                                                                                                   mgr Agata Skiba