KGW Glinik Górny

Glinik Górny – Elżbieta Szydło
Koło gromadzi  25 pań

Rok 2013
 • 9.03.2013r. – Gminne Święto Kobiet w GOK Frysztak
 • 13.06.2013r.- Gminny Dzień Matki w GOK Frysztak
 • Sierpień – wykonano wieniec dożynkowy i zorganizowano spotkanie dożynkowe
 • 30.12.2013r. - Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Gminy Frysztak

Rok 2014
Na początku 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2013r. Została ustalona składka członkowska. Koło brało udział:
 • Gminne „Święto Kobiet”, organizowane przez KGW w Gogołowie
 • Gminne Obchody Dnia Matki w GOKu
 • Powiatowo Gminne Dożynki we Frysztaku – przygotowanie wieńca dożynkowego
 •  Udział w konkursie „Piknik Smaku i Tradycji -  Frysztacki Smak”
 • Udział w konkursie „Jabłuszko pełne snów” w GOKu

Rok 2015
W 2015 roku nasze koło brało udział w następujących wydarzeniach:
 • Zebranie sprawozdawcze z 2014 roku i przyjęcie planu na rok 2015.
 • Pomoc w przygotowaniu zebrania strażackiego.
 • Udział w Gminnych Obchodach Dnia Kobiet, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. W uroczystości wzięło udział 10 osób.
 • Udział w Gminnym Obchodzie Dnia Matki, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku. W uroczystości wzięło udział 10 osób.
 • Udział w obchodach „Dnia Frysztaka. Ludowe na dziole”- gdzie KGW w Gliniku Górnym obsługiwało stoisko ze swojskim jadłem.
 • Wieniec dożynkowy- zajęcie III miejsca.

 • Udział w konkursie „ Najpiękniejszy Letni Stół”- zajęcie II miejsca.
 • Udział w konkursie „Nalewki i przyśpiewki”.

Rok 2016
 • Zebranie sprawozdawcze za 2015 rok.
 • Pomoc w przygotowaniu zebrania strażackiego.
 • Udział w Gminnym Obchodzie Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
 • Udział w spotkaniu dla najstarszych seniorek KGW, w spotkaniu wzięło udział 4 Panie z KGW (Helena Ziobrowska, Genowefa Giera, Kazimiera Mendelowska oraz Danuta Jedziniak).
 • Udział w Gminnym Obchodzie Dnia Matki w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, gdzie Pani Maria Srebrna otrzymała „Order Serca Matkom Wsi”.
 • Udział w „Sobótkach z Kulturą na Dziole”
 • Udział w Gminnych Obchodach 150- lecia Kół Gospodyń Wiejskich oraz prezentacja dorobku koła.
 • Udział w konkursie „Bajkowy Ogródek Przeddomowy”. W konkursie wzięła udział Pani Bronisława Majocha.
 • Przygotowanie wieńca dożynkowego oraz stanowiska ze swojskim jadłem.
Rok 2017

 • Zebranie sprawozdawcę za 2016 rok
 • Pomoc w przygotowaniu zebrania strażackiego
 • Obchody Dnia Kobiet w Kole
 • Udział w Gminnym Obchodzie „Dnia Kobiet” . Uczestniczyło 10 osób.
 • Obchody Dnia Matki w Kole „Ognisko”
 • Udział w Gminnym obchodzie „Dnia Matki”. Uczestniczyło 10 osób.
 • Udział w obchodach Dnia Dziecka w szkole podstawowej w Gliniku Górnym i zasponsorowanie stoiska ze swojskim jadłem
 • Udział w imprezie „Sobótki z kulturą na Dziole”, zrobienie wianka
 • Wieniec dożynkowy i przygotowanie „stoiska ze swojskim jadłem”
 • Udział w spotkaniu mikołajkowo – opłatkowym ,GOK Frysztak 
 • Udział w kursie pierwszej pomocy