KGW Pułanki

Pułanki – Maria Błoniarz
Koło gromadzi  34 panie.

Rok 2013
  • 9.03.2013r. -  udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w GOK
  • 13.06.2013r. -  udział w spotkaniu z okazji Dnia Matki w GOK
  • 15.08.2013r. – wykonano dwa  wieńce- jeden dla dorosłych, drugi dla dzieci, z którymi uczestniczyliśmy  w uroczystej Mszy Św. w Kościele
  • 21.11.2013r. – Udział w konkursie „Mam smaka na ziemniaka”, gdzie zdobyliśmy III miejsce
  • 30.12.2013r. - Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Gminy Frysztak

Działalność nasza podobnie jak w latach poprzednich ograniczała się do współdziałania ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej, Radą Sołecką, OSP i GOK.
Stała współpraca w Stowarzyszeniu Kobiet Ziemi Frysztackiej obejmuje działalność charytatywną na rzecz dzieci z biednych rodzin. Wspólnie zorganizowano: Dzień Dziecka – wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i zabawy w ”Bawigrodzie”. , Mikołajki  w GOK z paczkami dla dzieci.  Środki finansowe na ten cel pozyskujemy z organizowanej corocznie zabawy andrzejkowej dla mieszkańców.

Rok 2014
KGW w Pułankach w 2014 roku liczyło 29 członkiń. Odbyło się dwa zebrania ogólne i 6 spotkań zarządu. Działalność naszego koła podobnie jak w poprzednich latach opiera się przede wszystkim na współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej, OSP, Radą Sołecką i GOK.
Dzień Kobiet, w którym uczestniczyło 5 par z naszego koła odbył się w Gogołowie. Oprócz poczęstunku, kwiatów, konkursów z nagrodami, tańców był również program artystyczny w wykonaniu zespołu ludowego „Gogołowianie”.
Stowarzyszenie ogłosiło zbiórkę odzieży używanej. Pełniłyśmy dyżury przy zbiórce jak również sprzedawałyśmy zebrane rzeczy na rynku we Frysztaku przez 2 dni. Dochód został przeznaczony dla chorego mieszkańca naszej gminy.
29.05.2014 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki w GOK we Frysztaku, w której uczestniczyło 10 osób z naszego koła.
W czerwcu zorganizowałyśmy uroczyste zebranie naszego koła połączone z Dniem Matki. Wspólnie ze stowarzyszeniem odbyła się wycieczka dla dzieci z biednych rodzin do Krosna, w której wzięło udział 10 dzieci starszych i do Bawigrodu do Glinika Dolnego, w którym wzięło udział 10 dzieci młodszych. Oprócz atrakcji dzieci dostały słodycze, a w Gliniku Dolnym również kiełbaski z grilla.
W sierpniu nasze koło przygotowało wieniec dożynkowy oraz brało udział w konkursie na „ Frysztacki Produkt- czyli tradycyjne potrawy z naszego regionu. Za udział otrzymałyśmy cenne nagrody. GOK wspólnie z LGD przygotował konkurs pt.: „Jabłuszko pełne snu”. Za szarlotkę otrzymałyśmy II miejsce i nagrodę. Dawałyśmy również przepisy do książki z potrawami regionalnymi.
 W listopadzie razem ze stowarzyszeniem zorganizowałyśmy „Zabawę Andrzejkową” w GOK we Frysztaku, z której dochód został przeznaczony na rehabilitację chorego chłopca z Lubli. Również 2 osoby z naszego koła reprezentowały naszą gminę w Strzyżowie, gdzie przygotowałyśmy wspólnie z koleżankami ze Stowarzyszenia „ Stół Bożonarodzeniowy”, za który otrzymałyśmy II miejsce wraz z nagrodami.
Członkinie naszego koła bardzo chętnie uczestniczą w takich spotkaniach; wymieniają doświadczenia, degustują przygotowane potrawy oraz dobrze się bawią.

Rok 2015
KGW w Pułankach w 2015 roku liczyło 30 członkiń. Odbyło się 3 zebrania ogólne i 6 zebrań zarządu. Działalność naszego koła podobnie jak w latach ubiegłych opiera się przede wszystkim na współdziałaniu   ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej, GOK, OSP. W lutym przygotowałyśmy dla OSP poczęstunek na zebranie sprawozdawcze ( jak co roku) jak również na nasze zebranie sprawozdawcze także przygotowałyśmy małe co nieco.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem zorganizowałyśmy „stół wielkanocny”- delegatki pojechały do Tryńczy  i uczestniczyły w konkursie. W marcu uczestniczyłyśmy w warsztatach na zdobienie stroików i dekoracji wielkanocnych w GOK- uczestniczyło 3 osoby z koła.  Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki po  10 osób z naszego koła uczestniczyło w imprezie zorganizowanej w GOK. Jak co roku, 15 sierpnia przygotowujemy wspólnie z OSP wieniec dożynkowy (10 osób).
13.10. 2015 odbyło się ciekawe spotkanie z firmą poligraficzną- autorami m.in.: czasopisma „ Moje KGW”, w której uczestniczyło 3 osoby z naszego koła. W nagrodę za pracę w Stowarzyszeniu nasze 3 koleżanki pojechały na wycieczkę (23.09) do Solca Zdroju do ciepłych basenów. Członkinie stowarzyszenia urządziły również „ Zabawę Andrzejkową”, z której dochód przeznaczony został na rehabilitację chorego dziecka.
 15 listopada uczestniczyłyśmy również w Dniach Skupienia przed odpustem w kościele p.w Karoliny Kózkówny w Rzeszowie, gdzie przygotowałyśmy poczęstunek dla tamtejszych parafian.
3.12.2015 roku w GOK-u odbył się konkurs „Nalewek i przyśpiewek”, gdzie za nalewki otrzymałyśmy I miejsce. Za wszystkie konkursy otrzymałyśmy dyplomy i nagrody rzeczowe.
Członkinie z naszego koła chętnie uczestniczą w spotkaniach i konkursach; wymieniają doświadczenia, degustują przygotowane potrawy oraz zdobywają nowe doświadczenie dobrze się przy tym bawiąc.

Rok 2016
Rok 2016 był rokiem jubileuszowym- obchodzone były uroczystości 150-lecia KGW i Kółek Rolniczych. Na spotkaniach w kołach i na terenie kraju odbyły się spotkania z przedstawicielami wojewódzkich Kółek Rolniczych i KGW. W naszym kole podsumowana była działalność oraz dorobek za cały okres istnienia naszej organizacji. KGW w Pułankach liczy 26 członkiń. Odbyły się 4 spotkania ogólne oraz 6 spotkań zarządu.
Odbyło się również spotkanie Gminnej Rady Kobiet, na którym podsumowano ubiegły rok i został nakreślony plan pracy kół  na rok 2017. W lutym członkinie uczestniczyły w obsłudze zebrania Osp w Pułankach oraz odbyło się zebranie sprawozdawcze naszej organizacji.
W marcu 10 kobiet brało udział w gminnym Obchodach Dnia Kobiet w GOK, gdzie gospodarzem spotkania było KGW z Glinika Dolnego. W naszym kole obchodziłyśmy Dzień Kobiet wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Przy kawie i ciastku nasze Panie spędziły miły wieczór. 5 osób z naszej miejscowości uczestniczyło w kursie komputerowym w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.
W kwietniu 5 Pań seniorek KGW zaszczyciło swoją obecnością na gminnym spotkaniu KGW w GOK Frysztak. Panie otrzymały kwiaty, dyplomy, poczęstunek, zdjęcia. Odbył się program artystyczny oraz Panie otrzymały podziękowania.
W maju w GOK we Frysztaku odbył się dzień Matki- pod przewodnictwem KGW z Kobyla. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. Odbyło się również spotkanie wszystkich członkiń koła.
W lipcu- podczas Dni Ziemi Frysztackiej nasze koło wystawiło rękodzieła oraz zdjęcia z różnych spotkań oraz uroczystości a także dyplomy.

Zgłosiłyśmy również 2 ogródki przeddomowe do konkursu. Nagrody w konkursie zostały wręczone na Obchodach Gminnego Święta Plonów. Nasze Koło wykonało również wieniec dożynkowy. Koło otrzymało nagrodę pieniężną i dyplom. Odbyła się również jednodniowa wycieczka do Bolestraszyc podczas, której zwiedzaliśmy piękne ogrody i park, a na zakończenie piekliśmy kiełbaski.

KGW w Pułankach cały czas współpracuje ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej. Raz w miesiącu odbywają się spotkania, w których uczestniczą 3 osoby z naszego koła. Wspólnie przygotowaliśmy zabawę Andrzejkową, z której dochód został przeznaczony na cele charytatywne.

Rok 2017
KGW w Pułankach w roku 2017 liczyło 26 członkiń. Odbyły się 3 zebrania ogólne i 5 spotkań zarządu. Praca koła odbywa się przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej. Spotkania ze stowarzyszenia odbywają się raz w miesiącu , z naszego koła uczęszczają 3 członkinie. 
W lutym odbyło się zebranie sprawozdawcze ,  na którym został naświetlony plan pracy na rok 2017 ustalony na spotkaniu Gminnej Rady Kobiet . Nasze członkinie pomagały w obsłudze zebrania OSP w Pułankach – przygotowały poczęstunek i uczestniczyły w części „artystycznej”. W marcu obchodziłyśmy Dzień Kobie w swojej wiosce z udziałem zaproszonych gości tj. : sołtysa, radnego  i prezesa OSP. Oprócz życzeń , kwiatów i poczęstunku miło spędziłyśmy czas. W Gminnych Obchodach Dnia Kobiet gdzie gospodarzem było KGW  z Huty Gogołowskiej uczestniczyło 10 kobiet. Gminny Ośrodek Kultury postarał się o bogaty program artystyczny  a gospodarze imprezy o smaczny obiad i ciasto. Natomiast Dzień Matki obsługiwało KGW ze Stępiny i tak jak zawsze GOK dał ciekawy program artystyczny a koleżanki ze Stępiny postarały się o coś dla podniebienia. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i ciekawie spędziliśmy sobotnie popołudnie. 
 Jak co roku 15 sierpnia uczestniczyliśmy w obchodach święto Plonów gdzie wykonaliśmy wieniec dożynkowy i prezentowaliśmy się w korowodzie na stadionie GOSiR.  We wrześniu razem ze stowarzyszeniem uczestniczyłyśmy w ognisku w Kobylu, było pieczenie kiełbasy, śpiewy piosenek ludowych, itp.

Również jak co roku wspólnie ze stowarzyszeniem przygotowałyśmy „Andrzejki”. Zabawa była na 100 osób a dochód z tej imprezy jak zawsze przeznaczony był na cele charytatywne. Co dwa lata członkinie stowarzyszenia przygotowują swojskie jadło, które służy do poczęstowania wiernych z parafii pw. Karoliny Kózkówny z Rzeszowa. W akcji tej brało udział 10 osób. W naszym kole obchodziliśmy wspólnie z naszymi mężami „Andrzejki”, w których wzięło udział 24 osoby. Wszyscy bawili się wspaniale. Dwie koleżanki z naszego koła uczestniczyły w wycieczce – pielgrzymce na Mazury (Św. Lipka między innymi). 9 grudnia spotkanie opłatkowo – mikołajkowe w GOK-u , uczestniczyło 10 członkiń.  Jak zawsze był świetny program artystyczny, swojskie jadło, łamanie opłatkiem, życzenia od pani dyrektor GOK-u , wójta, księdza , pani Stefanii Michałek i nas samych. Była wspaniała atmosfera, wiele rozmów, wymiana doświadczeń, itp.