WIZJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE FRYSZTAKU

Gminny Ośrodek kultury we Frysztaku jest miejscem spotkań mieszkańców, ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

MISJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE FRYSZTAKU 

Misją Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokojenie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.