KGW Twierdza

Twierdza – Wiesława Głód
Koło gromadzie 34 panie.

Rok 2013
Działalność naszego koła związana jest ze współpracą ze stowarzyszeniami istniejącym na terenie gminy jak również z GOK we Frysztaku. W bieżącym roku panie z koła brały udział w szkoleniu BHP, Gminnym Dniu Kobiet i Dniu Matki zorganizowanym w GOK we Frysztaku. W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza koło nasze było współorganizatorem Pikniku Rodzinnego na pożegnanie lata. W ramach przynależności do Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej z okazji Dnia dziecka zorganizowane zostały dwie imprezy. Dla młodszych dzieci w „Bawigrodzie”, dla starszych dzieci wycieczka do Krosna.
W marcu członkinie koła spotkały się na Dniu Kobiet.  Biorąc udział w spotkaniu pod hasłem „Mam smaka na ziemniaka” panie zajęły II miejsce za najsmaczniejsza potrawę. W ramach przynależności do Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej członkinie brały udział  w przygotowaniu potraw na „Stół bożonarodzeniowy” zorganizowany przez Strzyżowskie Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Strzyżów, przyczyniając się do zdobycia I miejsca. Również w ramach w/w stowarzyszenia panie pomagały w zorganizowaniu charytatywnej zabawy andrzejkowej, z której dochód przeznaczony został na paczki mikołajkowe dla setki dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych, niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami. Paczki dzieci otrzymały na spotkaniu w GOK-u we Frysztaku.
Działalność zamknęło przygotowanie potraw na spotkanie opłatkowe Rady Gminy.

Rok 2014
KGW w Twierdzy liczy 34 członkinie. Ściągalność składek za ten rok wynosi 50%. Spotkania członkiń odbywały się systematycznie w każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca. Na spotkaniach tych m.in. członkinie KGW poznawały różne techniki zdobienia jajek, wytwarzania wikliny papierowej i wyplatały z nich różne przedmioty, wymieniały się także przepisami. Członkinie brały udział w imprezach organizowanych z okazji Dnia Kobiet i Święta Ziemniaczka, jak również w wydarzeniach organizowanych przez GOK we Frysztaku tj.: Dzień Kobiet w Gogołowie, Dzień Matki, Dożynki, „ My Słowianie”, „Od wsi do wsi”, na które to Panie przygotowywały poczęstunek i wystawiały rękodzieła, smaczki i racuchy- gdzie zdobyły II miejsce za dekorację stołu z jabłkiem w roli głównej.
Koło nasze współpracuje z Kołem Emerytów i Rencistów we Frysztaku, współpraca ta owocuje wyjazdami członków obu grup na wycieczki oraz do kina. Przynależność do Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej daje kołu możliwość brania udziału w różnych spotkaniach, m.in.: „ Stół Bożonarodzeniowy” w Strzyżowie (przygotowanie potraw Wigilijnych).
Członkinie koła również sprawowały opiekę nad dziećmi podczas wycieczki do Bóbrki i Żarnowca zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka, pomagały w przygotowaniu Andrzejek jak również w sprzedaży odzieży używanej celem zdobycia środków na pomoc osobom w trudnej sytuacji finansowej.
 Jesienią tego roku członkinie otrzymały jabłka, które zostały im dostarczone przez strażaków.
Zaangażowanie członkiń koła w jego działalność jest porównywane ze ściągalnością składek. 
Rok 2015 przewodnicząca Maria Wierzbicka
KGW w Twierdzy obecnie liczy 32 członkinie, w tym 10 pań to członkinie honorowe, które chętnie służą radą i pomocą, ale nie płacą składek zgodnie z przywilejami.
Nasze członkinie wzięły udział w następujących spotkaniach:
 • 7 marzec- Dzień kobiet – 9 osób,
 • od 15 marca do 5 kwietnia- kurs gotowania i pieczenia organizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Twierdza- 16 członkiń, konkurs pisanek „Pomysłowa Pisanka”,
 • 19 kwiecień- w ramach Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej- pokaz stołu wielkanocnego w Gniewczynie Łańcuckiej- 1 osoba,
 • 30 maj- Dzień Matki w GOK we Frysztaku- 9 osób,
 • 28 czerwiec- Boguchwała Targi Rolno- Spożywcze – 1 osoba,
 • 4 lipiec- Jarmark Frysztacki- wystawiłyśmy swojskie jadło- 3 osoby,
 • 2 sierpień- Piknik Rodzinny w Twierdzy- organizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Twierdza, na którym to odbyły się obchody 50- lecia KGW w Twierdzy. Najstarsze członkinie otrzymały pamiątkowe statuetki. Odbyło się spotkanie we wspólnym gronie wraz z zaproszonymi gośćmi. Członkinie KGW zorganizowały wystawę swoich prac artystycznych oraz degustację swojskiego jadła. Członkinie pomagały w prowadzeniu zabaw dla dzieci w ramach pikniku,
 • 15 sierpień- Dożynki gminne- uczestniczyły 4 panie- wzięłyśmy udział w konkursie na wystrój stołu letniego- zajęcie III miejsca,
 • 13 październik- spotkanie z firmą EMERSON,
 • 27-  30 październik-kurs komputerowy w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku- 8 członkiń,
 • 15 listopada- w ramach Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej udział w odpuście w Kościele  u Kapelana strażaków, przygotowanie swojskiego jadła,
 • 21 listopada- zabawa Andrzejkowa ze Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Frysztackiej, w której panie  z koła pomagały charytatywnie w przygotowaniu i organizacji.
 • 3 grudzień- udział w konkursie „Nalewki i przyśpiewki” w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, otrzymanie wyróżnienia za nalewkę z mniszka, wspólne śpiewanie przyśpiewek.
W roku 2015 odbyło się 10 zebrań koła. W październiku członkinie sprzątały generalnie kuchnię w budynku wiejskim oraz układały naczynia na nowo zakupionych meblach.
Koło Gospodyń Wiejskich w Twierdzy  współpracuje z:
 • Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Wsi Twierdza,
 • Kółkiem Rolniczym w Twierdzy,
 • Kółkiem Emerytów i Rencistów we Frysztaku,
 • Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku,
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Twierdzy,
 • Sołtysem i mieszkańcami wsi Twierdza.

Rok 2016
 • Luty:  spotkanie z redakcją Nowin, zawody sportowe i zabawa dla dzieci w budynku szkoły w Twierdzy
 • Marzec: Dzień Kobiet w GOK, zebranie sprawozdawczo- wyborcze i Dzień Kobiet w Kole
 • Kwiecień: spotkanie seniorek w GOK
 • Czerwiec: Dzień Matki w GOK we Frysztaku- Pani G. Smyka otrzymała  „Order Serca Matkom Wsi”, wycieczka do Bolestraszyc
 • Lipiec:   wystawa działalności Koła z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w GOSiR Frysztak.
 • Sierpień:  udział w konkursie „ Bajkowy ogródek przeddomowy”, przygotowanie stołu ze swojskim jadłem w czasie Dożynek Gminnych,  piknik rodzinny na placu przed szkoła w Twierdzy, prezentacja prac związanych z  wyszywaniem strojów ludowych dla członkiń Koła.
 • Październik: warsztaty w GOK we Frysztaku- „Jesień w bukietach”
 • Listopad: Andrzejki w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku- współpraca ze Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej.
 • Grudzień: Kiermasz świąteczny „ Święta, Święta”, oraz „ Piernikowe szaleństwo”.
W ciągu 2016 roku odbyło się 10 zebrań członkiń w budynku szkoły w Twierdzy. Część spotkań była połączona z wyszywaniem gorsetów, bluzek, spódnic i zapasek przy użyciu cekinów i koralików.
Koło owocnie współpracuje z Sołtysem, OSP, Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Wsi Twierdza, Kołem Emerytów i Rencistów z Frysztaka oraz Stowarzyszeniem Kobiet Ziemi Frysztackiej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury we Frysztaku.

Rok 2017
KGW w Twierdzy liczy obecnie 27 członkiń w tym 7 to członkinie honorowe.
11.03. 2017 r. udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet w GOK-u oraz prezentacja wyszytego przez nas stroju regionalnego;
18.03.2017 r. Zebranie sprawozdawcze naszego koła oraz obchody Dnia Kobiet w naszym Kole;
08.04.2017 r. Udział w Kiermaszu Wielkanocnym;
03.06.2017 r. Udział w Dniu Matki zorganizowanym dla wszystkich Kół w GOK-u;
23.07.2017 r. Współudział w organizacji Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców wsi wraz Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju wsi Twierdza. Odbyła się prezentacja rękodzieła członkiń oraz pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla gości. Miała miejsce również organizacja gier i zabaw dla dzieci;
15.08.2017 r. Udział w Dożynkach Gminnych i przygotowanie stołu ze swojskim jadłem;
17 – 18.08.2017 r. Udział w kursie pierwszej pomocy w GOSiR we Frysztaku – wzięło udział 9 naszych członkiń;
19- 20.08.2017 r. Wycieczka z udziałem naszych członkiń do Mikołajki – Gietrzwałd – św. Lipka wraz z Kołem Emerytów we Frysztaku;
09.11.2017 r. Warsztaty w GOK-u – ozdoby choinkowe których wykonywania uczyłyśmy się nawzajem;
12.11.2017 r. Udział w odpuście u Błogosławionej Karoliny w Rzeszowie oraz przygotowanie swojskiego jadła do poczęstunku;
18.11.2017 r.  Pomoc w przygotowaniu zabawy andrzejkowej organizowanej przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Frysztackiej;
09.12.2017 r. Spotkanie mikołajkowo – opłatkowe w GOK-u dla wszystkich Kół i przygotowanie ciast;
14.12.2017 r. Udział w spotkaniu opłatkowym dla Koła Emerytów we Frysztaku;
16.12.2017 r. Kiermasz Świąteczny na rynku we Frysztaku , sprzedaż ozdób i ciast;
31.12.2017 r. Zorganizowanie zabawy Sylwestrowej – od strony kulinarnej – przy współudziale Stowarzyszenia Mieszkańców wsi Twierdza;
W ciągu całego 2017 roku zorganizowano 7 zebrań członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Twierdzy na których omawiane były sprawy związane z działalnością Koła. KGW w Twierdzy współpracuje z sołtysem,  Strażą Pożarną , Stowarzyszeniem Mieszkańców, Kółkiem Rolniczym, Związkiem Emerytów, Stowarzyszeniem Kobiet oraz mieszkańcami wsi Twierdza.