KGW Lubla

Lubla – Maria Binkowicz
Koło gromadzi 25 pań


Rok 2013
 • 9.03. 2013 – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet we Frysztaku – udział wzięło
 • 26.05.2013  – spotkanie z okazji Dnia Matki – Lubla
 • 30.12.2013 – Uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Gminy Frysztak

Rok 2014
 • 24.01.2014 roku- zebranie przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich z całej gminy w GOK we Frysztaku.
 • 2. 12.02.2014- zebranie sprawozdawcze członkiń Koła Gospodyń Wiejskich – z częstunkiem.
 • 01.03.2014 - obchody Dnia Kobiet członkiń Kół Gospodyń z gminy Frysztak (uczestniczyły: J. Dunaj, A. Frodyma, A. Leśniak, M. Niemiec, Z. Niemiec, M. Binkowicz, Z. Mijal, B. Binkowicz, Z. Kozik, Z. Mijal).
 • 15.08.2014 - uczestnictwo członkiń KGW w „Podkarpackich Smakach” we Frysztaku
 • otrzymanie dyplomu i nagrody pieniężnej w kwocie 250 zł za uczestnictwo z wieńcem dożynkowym.
 • przygotowanie na konkurs „Podkarpackie Smaki” - 2 dania (zupa z baśnicy : szczaw, pierogi z bobem). Zajęcie III miejsca za pierogi z bobem.
 • 4.12.2014 - uczestnictwo członkiń w konkursie „Jabłuszko pełne snu” na najpiękniejszą szarlotkę-  w GOK we Frysztaku- zajęcie I miejsca.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Lubli podało dwa przepisy do książki z przepisami.

Rok 2015
 • 15.01.2015 - Zebranie przewodniczących KGW z gminy w GOK-u we Frysztaku
 • 17.02.2015 - zebranie członkiń KGW Lubla
 • 07.03.2015 - Obchody Dnia Kobiet w GOK-u, uczestniczyło 11 osób, wystawa pisanek
 • 20.03.2015 - spotkanie członkiń przy kawie i ciastku.
 • 26.03.2015 - uczestnictwo w warsztatach „Stroiki Wielkanocne”- 3 osoby
 • 21.04.2015 - Zebranie członkiń KGW  - uzgodnienie przygotowania obchodów Dnia Matki dla KGW z gminy Frysztak.
 • 30.05.2015- Dzień Matki- przyjęcie zorganizowane dla 150 osób- pracowało 11 członkiń
 • 29.07.2015 - zebranie, omówienie przygotowania stołu i wieńca na 15.08

 • 2.10.2015 – spotkanie przewodniczących KGW w GOK-u – omówienie przygotowań do konkursu „Nalewki i Przyśpiewki”
 • 10.10.2015 Spotkanie członkiń i omówienie różnych spraw przy kawie
 • 14.10.2015 - uczestnictwo trzech członkiń na szkoleniu w GOK-u
 • 17.10.2015 - wycieczka 20 osób do Wieliczki
 • 03.12.2015 - Spotkanie w GOK-u, konkurs „ Nalewki i Przyśpiewki”- w spotkaniu uczestniczyło 6 członkiń, zajęcie III miejsca za nalewki : Złota Nalewka oraz Aroniówka.

Rok 2016
 • Spotkanie w Gok we Frysztaku- omówienie obchodów 150-lecia KGW.
 • 08.02.2016 - zebranie w sprawie obchodów Dnia Kobiet. Omówienie wycieczek pod hasłem „ Poznajemy Naszą Polskę”.
 • 25.02.2016 roku- zebranie w GOK we Frysztaku otrzymanie planu pracy: zgłoszenie na kurs komputerowy- 5 osób, organizacja spotkania dla seniorek 70+.
 • 04.03.2016 spotkanie przy kawie i ciastku, dyskusja dotycząca przygotowań do konkursu „Bajkowy Ogródek Przeddomowy”, kronika kół, wycieczka do Krakowa
 • 05.03.2016 -  Dzień Kobiet w GOK we Frysztaku.
 • 17.03.2016 - zebranie przewodniczących KGW z Gminy Frysztak- wykonanie zdjęć do artykułu „Co w dawnych czasach w naszym terenie jadło się na śniadanie”.
 • Uczestnictwo 5 osób w kursie komputerowym.
 • 04.04.2016 - wycieczka do podziemi Krakowskich- było 40 osób, wycieczka do Łagiewnik.
 • 12.05.2016 - Spotkanie przewodniczących KGW- omawianie spraw związanych z Dniami Ziemi Frysztackiej.
 • 11.06.2016 - Obchody Dnia Matki w GOK we Frysztaku.
 • 18.06.2016 - wycieczka do Bolestraszyc- 13 osób.
 • Sierpień – konkurs na „Bajkowy Ogródek Przeddomowy”- zgłoszenie wszystkich członkiń koła do konkursu.
 • Przygotowanie wieńca na Dożynki Gminne oraz straganu ze swojskim jadłem.
 • 02.08.2016 - uczestnictwo 8 kobiet w odpuście w Lubli- niesienie obrazów.
 • 20.08.2016 - „Pogaduchy Wiejskie”- spotkanie.
 • 08.10.2016 - zebranie KGW.
 • 22.10.2016 - wyjazd na wycieczkę do Oświęcimia- „poznajemy Polskę”.
 • 10.11.2016 - zebranie KGW w sprawie Andrzejek.
 • 19.11.2016 - Spotkanie Andrzejkowe
 • 24.11.2016 - zebranie w GOK we Frysztaku
 • Udział w warsztatach „Jesień w Bukietach”.
 • Uczestnictwo w kiermaszu „Święta, święta”- 10 osób.

Rok 2017


 • Spotkanie w GOK-u . Zapoznanie się z planem prac dla Kół na rok 2017
 • 20.02.2017 r. spotkanie członkiń koła w Lubli – omówienie wycieczek w 2017 roku oraz planu pracy koła w 2017 roku
 • 11.03.2017 r.;  Spotkanie na Dzień Kobiet w GOK-u 
 • 12.03.2017 r. Spotkanie przy kawie i ciastku członkiń KGW Lubla z okazji Dnia Kobiet
 • 04.04.2017 r. Spotkanie członkiń Koła. Zbiórka na chorą dziewczynkę (200 zł)
 • 11.05.2017 r. Zebranie przewodniczących KWG ,omówienie dalszej działalności Kół
 • Spotkanie kobiet wsi na Dzień Matki w Lubli – była zorganizowana zgaduj zgadula z drobnymi upominkami
 • 03.06.2017 r. Dzień Matki w GOK-u , uczestniczyło 10 osób 
 • 07.06.20117 r. Spotkanie KGW Lubla – omawianie wykonania wianka na dzioły w Gogołowie oraz wycieczki
 • 24.06.2017 r. Wyjazd do Gogołowa z pięknym wiankiem „Sobótki z kulturą na Dziole” – w wyjeździe brało udział 6 osób – piękne występy 
 • 26 – 27.06.2017 r. Odbyło się szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – uczestniczyło w nim 7 osób ( prowadzone bardzo profesjonalnie)
 • 12.07.2017 r. Zebranie – ustalenie korowodu wieńcowego na Święto Matki Boskiej Zielnej
 • 08.08.2017 r. Spotkanie kobiet przy wiciu wieńca
 • 15.08.2017 r. Dożynki w Kościele w Lubli , następnie przejazd do Frysztaka na obchody Gminnych Dożynek – było pięknie 
 • 19.08.2017 r. Wyjazd na mazury wraz z Cieszyną do Św. Lipki. Uczestniczyło 5 osób
 • 02.09.2017 r. Spotkanie po dożynkach kobiet z Lubli przy kawie i kiełbasie
 • 07.10.2017 r. Wycieczka 2 dniowa pod hasłem „Piękna jest nasza Polska”. Wycieczka Licheń – Toruń , zwiedzanie miasta – Gidle i Częstochowa
 • 23.10.2017r. Zebranie KGW Lubla
 • 09.11.2017 r. Warsztaty plastyczne – ozdoby choinkowe. Uczestniczyło 4 osoby
 • 09.12.2017 r. Spotkanie mikołajkowo – opłatkowe w GOK-u. Uczestniczyło 10 osób.
 • 29.10.2017 r. Wyjazd na sztukę „Ożenek ” według Mikołaja Gogola do Strzyżowa